PIKC RVT - uzņemšanas sistēma
Paldies jūsu pieteikums ir pieņemts! Jūlija sākumā mēs sazināsimies ar jums, kur būs uzņemti!

Ja pieteikums ir elektroniski ir aizpildīts, nav nepieciešams ierasties tehnikumā.

Lai atgriezstos uz sākumu klikšķis šeit: https://uznemsana.rvt.lv
Uzmanību! Pievērsiet lūdzu uzmanību sekojošiem laukiem!    • izglītības dokuments (kopija);
    • izziņa par veselības stāvokli (veidlapa Nr. 027/u);
    • 4 fotogrāfijas (3x4 cm)
    • citi:_______